Financial Teachers Lab

O preocupare mondială este modul în care profesorii, în special cei de matematică, sunt educați financiar și pregătiți pentru a preda eficient și eficace educația financiară la clasă. Aceasta pentru că profesorii și practicienii de profil pot avea un rol critic în dezvoltarea identității financiare ale elevilor, precum și în dezvoltarea competențelor financiare în beneficiul comunităților în care aceștia trăiesc.

Atelierele online „Financial Teach Lab”

FINANCIAL QUOTIENT

#1 Atelier centrat pe finanțele personale ale profesorilor

Pe parcursul atelierului participanții vor lucra individual la propriul plan financiar.
4 ore/atelier

TEACH MONEY

#2 Atelier axat pe proiectarea, predare și evaluarea educației financiare direct la clasă

Pe parcursul atelierului, participanții vor crea mini-proiecte interdisciplinare/transdisciplinare.
4 ore/atelier

4 bariere de top în calea predării educației financiare în școlile din România

Lipsa unui curriculum adecvat

Lipsa cadrelor didactice calificate

Lipsa materialelor de educație financiară de împărțit cu elevii

O viziune eronată conform căreia educația financiară nu este văzută ca o abilitate critică în pregătirea tinerilor pentru liceu, facultate și carieră

Cu acest curs, ne-am propus dezvoltarea personală și pregătirea profesională prin educație financiară a profesorilor, astfel încât aceștia să se simtă la fel de confortabili cu predarea finanțelor personale, precum disciplina de bază.

Educația financiară cuprinde un set extins de competențe (matematice și practice) pe care indivizii le construiesc de-a lungul vieții, care, combinate cu credințele și valorile unei persoane, sunt aplicate pentru a lua decizii eficiente cu privire la finanțele lor personale (OECD, 2014).

Cetățenii educați financiar pot să-și planifice mai bine finanțele personale și astfel să obțină bunăstarea personală pe termen lung. Bunăstarea personală se răsfrânge asupra întregii societăți, contribuind la viața economică a comunității în care trăiesc, și implicit a țării.

Așadar, din punct de vedere educațional, profesorii sunt cei mai influenți oameni din societatea noastră. Ei au capacitatea de a influența pozitiv traseul vieții oamenilor care le-au fost elevi. Având cunoștințe financiare și gestionând corect finanțele personale, profesorii pot deveni un model pentru elevii lor și așa, pot contribui la dezvoltarea cetățenilor care deven mai responsabili din punct de vedere social, economic și fiscal.

Eficacitatea educației financiare oferite de profesori poate fi influențată de gradul de educație financiară personală pe care o au. Lipsa acesteia poate inhiba competența de predare a educației financiare în clasă.

Dacă acceptăm că predarea și învățarea educației financiare ar trebui să plaseze elevii în centrul experiențelor simulate de rezolvare a problemelor financiare și de luare a deciziilor din lumea reală, atunci este esențială concentrarea asupra abilităților și capacităților de predare ale profesorilor.

Dacă acceptăm că cele mai importante decizii financiare cu care se confruntă oamenii implică alegeri, atunci este necesar să predispunem elevii să gândească critic, pe termen lung.

Următoarele pedagogii/metodologii vor fi abordate pentru a soluționa dilemele financiare ale elevilor...

 • Învățarea vizuală, socială, autoreglată și bazată pe proiecte cu aplicabilitate în lumea reală.

 • Activarea interesului, creativității și motivației elevilor prin joc de rol și materiale concrete, relevante și atractive.

 • Accesarea gândirii sociale și matematice pentru ca elevii să învățe să-și adreseze problemele financiare și să-și dezvolte instinctul de a face alegeri asumate.

 • Proiectarea lecțiilor și activităților la clasă din perspectiva progresului elevului către rezultate predefinite.

 • Utilizarea instrumentelor și strategiilor necesare organizării informațiilor și ancorării ideilor.

 • Facilitarea discuțiilor pe subiecte provocatoare, cu scopul de a stimula gândirea cognitivă, sistemică și creativă.

 • Personalizarea și ajustarea activităților de sprijin a elevilor ținând cont de motivațiile, nivelurile de cunoaștere și stilurilor de învățare diferite pe care aceștia le au.

 • Abordarea afectivă a învățării, precum și motivarea elevului cu scopul de a implementa schimbări în vița sa.

 • Implementarea literației financiare la clasă și urmărirea schimbării de comportament financiar, pe termen lung.

Metodologii utilizate în livrarea atelierelor

Simulare

Studiu de caz

Activitate practică

Dezbatere

Testare

Vizualizare video

Beneficii pentru participanți

 • Vor conștientiza că responsabilitatea creșterii calității vieții și a menținerii nivelului de trai dorit, până după vârsta pensionării, se află doar în puterea personală

 • Vor practica cu scopul de a înțelege conceptul de creștere a valorii nete personale și ulterior participării, vor putea aplica constant metode pentru planificarea viitorului personal și al familiei

 • Își vor seta obiective financiare pe termen lung și vor învăța să dezvolte soluții realiste pentru integrarea acestora în planul personal financiar

 • Vor identifica surse de încredere pentru informații pertinente referitoare la protecția la risc, protecția financiară, economisirea și investițiile necesare pentru un viitor liniștit

 • Își vor crea premize pentru a naviga cu success lumea împrumuturilor și creditelor bancare sănătoase

 • Vor practica proiectarea, predarea și evaluarea la clasă a lecțiilor de educație financiară

 • Vor exersa colaborarea și abordarea transdisciplinară a actului educațional

 • Vor beneficia de o baterie de lecții create colaborativ, centrate pe nevoile elevilor, proiectate modern și axate pe modul în care aceștia învață

 • Vor fi mai conștienți de puterea personală pe care o au în predarea educației financiare la clasă

 • Vor avea acces la o suită de resurse educaționale necesare livrării educației financiare

 • Vor practica pedagogia digitală