Educație Financiară

Importanța educației financiare

Sănătatea și forța națiunilor întregi depind de nivelul de inteligență financiară al fiecărui cetățean. Când oamenii fac alegeri inteligente cu privire la finanțele personale, comportamentul lor financiar conduce la o viață durabilă din punct de vedere financiar. Cu cât sunt mai puțini oameni care iau decizii neinspirate cu privire la finanțele personale, cu atât societatea va deveni mai puternică economic.

Educația financiară personală înzestrează oamenii cu inteligența bunăstării și are efect direct și iremediabil asupra națiunii, care astfel, devine mai prosperă și mult mai sigură din punct de vedere economic.

Educația financiară a devenit o prioritate globală

Dacă dorimluăm decizii mai bune cu privire la banii și resursele noastre, este limpede că avem nevoie de educație financiară. A devenit esențial să înțelegem cum se îmbină finanțele personale, conceptele financiare și planificarea financiară, pentru a produce bogăție și a ne oferi stabilitate pe termen lung. Ne poate fi foarte greu să luăm decizii corecte cu privire la banii noștri dacă nu știm care ne sunt opțiunile. Există multe componente ale bogăției, iar banii sunt doar o parte din această imagine. Educația financiară ne ajută să vedem întreaga lume a finanțelor într-o lumină clară, astfel încât să putem face cele mai inspirate alegeri cu privire la obiectivele noastre financiare.

Ateliere online de educație financiară pentru adulți

Ateliere online de educație financiară pentru adulți și tineri

Majoritatea cercetărilor efectuate în ultimii doi ani, indiferent de sursă, arată că românii se află pe ultimele locuri la educație financiară în Europa și în lume.

Cel mai recent studiu realizat de Banca Mondială la nivelul Uniunii Europene, prezentat în cadrul celei de a doua ediţii a European Money Week din 2018, a plasat România pe ultimul loc din 127 de țări calificate ca răspunsuri, cu un procentaj de 22%, în condițiile unei medii europene de 55%.

Doar unul din cinci români are o înţelegere destul de bună a produselor financiare, conform agenţiei de rating Standard & Poor's, faţă de 1 din trei cetăţeni globali.


Lipsa educației financiare a populației reprezintă, la rândul său, un obstacol în calea dezvoltării economiei.

România are cel mai scăzut nivel de bunăstare din Uniunea Europeană, iar soluția este tratarea cauzelor care plasează țara noastră pe această poziție. Rolul educației financiare este esențial pentru creșterea bunăstării economice, acest aspect fiind evidențiat prin decalajul economic.

Practic, România se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în materie de bunăstare economică. La polul opus, Luxemburg are un PIB pe cap de locuitor de aproape 10 ori mai mare decât România, iar Ungaria cu aproximativ 31% mai mare.

PIB/cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) a atins 63% din media UE în 2017 în România față de 51% în 2008, potrivit Eurostat. Nivelul este superior celui al Bulgariei (49%) și al Croației (61%) şi tinde să se apropie de cel al Ungariei (68%) şi al Poloniei (70%). PIB-ul pe cap de locuitor în România în cifre absolute s-a situat la nivelul de 10.813 USD în anul 2017, reprezentând o treime din media UE de 33.715 USD, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Așteptări culturale referitoare la sustenabilitatea financiară

  • Ne așteptăm ca adulții noștri să fie conștienți de riscurile la care se (auto)expun din punct de vedere financiar

  • Ne așteptăm ca antreprenorii noștri să fie calificați financiar

  • Ne așteptăm ca studenții noștri să fie calculați financiar

  • Ne așteptăm ca tinerii noștri să își urmeze visele și să nu aibă griji

Realitatea culturală a banilor în România

  • Banii sunt un subiect tabu

  • Tinerii nu au acces la informații cu privire la bugetul familiei, cheltuielile gospodăriei și provocările financiare ale părinților

  • Educația financiară regulată este plictisitoare și neatractivă pentru adolescenți

  • Nu adresăm întrebările corecte cu privire la bani

Pentru a deveni independenți financiar este esențial ca anual să ne analizăm starea de sănătate financiară, să ne fixăm obiective indrăznețe sau să ni le revizuim pe cele stabilite anterior și totodată, să ne creăm premize pentru a începe sau să continuăm să acționăm cu celeritate în vederea obținerii rezultatelor pe care ni le dorim.

Iată cinci măsuri care vor ajuta la maximizarea impactului programelor

Cunoștințe financiare

Dezvoltăm abilități de gândire de ordin superior, care necesită prelucrare cognitivă crescută.

Sentiment financiar

Vizăm identificarea sentimentului financiar și creșterea încrederii pentru a lua decizii financiare inteligente.

Comportamente financiare

Încurajăm adoptarea unor comportamente financiare pozitive care ajută participanții să-și planifice și să obțină rezultatele dorite.

Sisteme financiare

Metodologia noastră educațională include activități care încurajează participanții să adopte sistemele financiare cele mai potrivite sisteme profilului personal. Aceste sisteme variază de la setul de instrumente pe care le au în prezent, până la modul în care își pot gestiona mai eficient finanțele.

Rezultate generale

Scopul final al programării este îmbunătățirea situației financiare, precum și creșterea bunăstării.

Programele sunt concepute într-un format modular pentru a crește nivelul cunoașterii, îmbunătăți abilități, identifica credințe limitative și elimina obiceiuri neproductive.

Fiecare „pastilă” educațională susține progresul beneficiarilor într-un mod structurat. Plecând de la cunoștințele anterioare ale participanților, abordarea noastră este axată pe creșterea motivației acestora prin implicarea în activități interactive de învățare digitală, ținând cont de stilurile lor de învățare. Totodată, sprijinim cursanții în procesul de evaluare intermediară a cunoștințelor învățate de la o etapă la alta, respectiv identificarea neclarităților și fixarea la timp a acestora.

Educația în materie de creștere a coeficientului de inteligență financiară este un domeniu relativ nou al învățării adulților, în special, ceea ce necesită abordări unice, cu o atenție deosebită concentrată asupra emoțiilor și obiceiurilor adânc înrădăcinate.


Pornind de la cercetările academice efectuate în educație și psihologie, am pus bazele unor programe bine structurate, captivante, care pot fi adaptate nevoilor diferiților participanți, de la pre-școlari la adulții experimentați.

Pentru a atinge aceste obiective, conținutul educațional al atelierelor noastre sunt construite în jurul metodologiilor de instruire bazate pe cercetare.

Activitățile sunt dezvoltate pentru a sprijini progresul participantului către rezultate predefinite.

Tehnicile de învățare activă, includ învățarea vizuală, socială, autoreglată și bazată pe proiecte.

Adaptarea activităților la nevoile, motivațiile, nivelurile de cunoaștere și stilurile diferite de învățare ale participanților.

Abordarea dimensiunii afective a învățării și motivației, în general și schimbarea comportamentelor financiare, în special.

Suport în dezvoltarea unui sistem propriu de anticipare, planificare și urmărire pe termen lung a obiectivelor financiare pentru a încuraja schimbarea permanentă.

Metodologii utilizate în livrarea atelierelor

Simulare

Studiu de caz

Activitate practică

Dezbatere

Testare

Vizualizare video

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună!