Anca Ungureanu

Sunt pasionată de educație. Îmi face plăcere să predau tinerilor, să le transmit din ceea ce știu și să-i motivez să continue învățarea și să se dezvolte. Percep predarea ca pe un izvor de energie, iar rezultatele tinerilor mă impulsionează și mai mult să mă (auto)perfecționez, să mă informez și să progresez permanent.

Mă simt motivată de ideea e fi un exemplu pentru copii mei și găsesc inspirație parcurgând împreună etapele vieții și descoperirea de noi perspective de dezvoltare.

Sunt preocupată de autodepășire, simt ca pot mai mult și totodată, pot oferi mai mult celor din jur. Astfel, consider că îmi conturez frumos sensul vieții mele.

Sunt o fire optimista, cred în legea universului, conform căreia oferi și faci bine în jurul tău, iar toate acestea se reîntorc la mine, în aceeași măsură. Îmi pasă de cei din jur, sunt donatoare de sânge, alerg la semi-maratoane pentru a provoca mai multă stare de bine celor din jur.

 • Doctor în Economie, domeniul Administrarea afacerilor, Lector universitar la Facultatea de Științe Economice București, Universitatea Spiru Haret

 • Profesor asociat la Colegiul Universitar Spiru Haret, Profesor asociat la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Profesor asociat la Liceul Tehnic Media

Lista lucrărilor reprezentative

Sunt autor și coautor a 6 cărți și a peste 60 de lucrări ştiinţifice în domeniul economic, publicate în reviste, jurnale și volume de specialitate din ţară şi din străinătate, recunoscute ISI Proceeding sau BDI precum și publicații ISBN/ISSN

Lucrarea de doctorat

 • Complexitatea schimbărilor în cadrul societăţilor transnaţionale ca efect al globalizării, Editura AMANDA EDIT Bucureşti, 2013, ISBN: 978-606-8567-84-6


Cărți și capitole de cărți

 1. 2016, Anca Ungureanu, Managementul proiectelor, Editura FRM Bucuresti, ISBN: 978-973-163-755-6

 2. 2016, Anca Ungureanu, Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Editura AMANDA EDIT Bucureşti, ISBN: 978-606-979-015-1

 3. 2012, Anca Vârgă Ungureanu (coautor) în Managementul Afacerilor Internaționale, Editura FRM București, ISBN 978-973-163-829-4

 4. 2011, Anca Ungureanu (coautor), capitolul Globalizarea, consecinţă a transnaţionalizării activităţii economice în Respiritualization And Holism In Interpreting Human Beings Behaviour Within The World Economic-Financial Crisis, Editura FRM Bucureşti, ISBN 978-973-163-624-5

 5. 2010, Anca Vârgă Ungureanu (coautor), capitolul Corporaţiile încotro? în Criza e in NOI, Editura ASE Bucureşti, ISBN: 973-606-505-383-0;

 6. 2010, Anca Vârgă Ungureanu (coautor), capitolul Grile. Probleme de evaluat prin întrebări deschise în Economia comerţului intern şi internaţional – Aplicaţii practice, Vol. 2, Editura Uranus, ISBN 978-973-7765-73-4, Bucureşti


Articole în publicaţii recunoscute ISI Proceeding

 1. 2013, Ungureanu et al, Innovative approaches in Ronmanian eLearning, 22nd IBIMA Conference Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning & Implementation, Rome, Italy 13-14 November 2013, ISBN: 978-0-9860419-1-4, indexed Thomson Reuters database: http://thomsonreuters.com/en/search-results.html?q=%22International-Business-Information-Management-Association%22&sp_cs=UTF-8&sp_k=English-All&site_id=thomsonreuters&%3Acq_csrf_token=undefined

 2. 2013, Ungureanu et al, Innovation through information and communication technology (ICT) in romanian education, Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, EuroMed Press, September 23rd-24th, 2013 Estoril, Cascais, Portugal, Book of abstract ISI Procceding ISBN: 978-9963-711-16-1, ISI Web of Knowledge: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q1VEJIy6felyXBGjfHJ&page=1&doc=1

 3. 2013, Ungureanu et al, Corporations, support competition and innovation in E-learning education system, 2013 eLSE quality and efficiency in e-learning, “CAROL I” National Defence University Publishing House, Bucharest, ISSN 2066 – 026X, pag. 442, www.else.ro, Book of abstract Indexed by Thomson Reuters ISI Proceedings, ISI Web of Knowledge: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=Q1VEJIy6felyXBGjfHJ&page=1&doc=2

 4. 2011, Ungureanu et al, Transnational companies and highlighting the need for change in the state's role, 17th IBIMA, Creating Global Competitive Economies: A 360-degree Approach, Milano, Italia, ISBN: 978-0-9821489-6-9, http://www.ibima.org/italy2011/papers/pist.html, indexed Thomson Reuters database: http://thomsonreuters.com/en/search-results.html?q=%22International-Business-Information-Management-Association%22&sp_cs=UTF-8&sp_k=English-All&site_id=thomsonreuters&%3Acq_csrf_token=undefined

 5. 2011, Ungureanu et al, The future of transnational companies, Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Publishing House, ISSN 1843-6722, pag. 229, http://www.armyacademy.ro/ Conference Proceedings 2, Citation Indexed by Thomson Reuters ISI Proceedings, ISI Web of Knowledge: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=Q1VEJIy6felyXBGjfHJ&page=1&doc=1


Articole în publicaţii recunoscute BDI

 1. 2020, Ungureanu et al, The importance of managerial education in pre-university education, Economic Series Volume (20), issue 4, 2020, Publishing House of România de Mâine Foundation Bucharest, 2020, www.editurafrm.ro https://drive.google.com/file/d/1CcBkIlClH9tUiQjwGyOUa5E0p9G1J90n/view DOI prefix: 10.26458/2042

 2. 2020, Adrian UNGUREANU, Anca UNGUREANU, SMES– The main pillar of any economy, Economic Series Volume 11(20), issue 1, 2020, Publishing House of România de Mâine Foundation Bucharest, 2020, www.editurafrm.ro http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/issue/viewIssue/94/pdf_18. DOI prefix: 10.26458, ISSN: 2393-1795 ISSN-L: 2068-6900

 3. 2019, Ungureanu et al, The role of marketing in managing modern organizations, ICESBA- Procedia of Economics and Business Administration ISSN: 2392-8174, ISSN-L: 2392 8166, https://ideas.repec.org/a/icb/wpaper/v5y2019i1214-219.html; https://econpapers.repec.org/article/icbwpaper/v_3a5_3ay_3a2019_3ai_3a1_3a214-219.htm

 4. 2015, Ungureanu et al, Risk identification in project management, Procedia of Economics and Business Administration 2015, ISSN 2392-8166, ISSN-L 2392-8166; http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2015_32Ungureanu_p259-266.pdf; https://ideas.repec.org/a/icb/wpaper/v2y2015i1259-266.html

 5. 2014, Ungureanu et al, Management and change in Romanian education, Proceedings of the 4th International Conference on Law and Social Order, Constanta, 25 aprilie 2014, ISBN 978-1-935494-70-6, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=132586; http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=17&sid=45acbcb3-5e75-420b-9730-dfba4d271753%40sessionmgr4007&hid=4209&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=97217848&db=a9h; http://search.proquest.com/openview/b0e9f29c0e68b0dac6e31ca126eb23eb/1?pq-origsite=gscholar; http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA379981858&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=19489137&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true; https://www.questia.com/library/journal/1P3-3389870691/management-and-change-in-romanian-education; http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conreadlsj6&div=43&id=&page=

 6. 2014, Ungureanu Adrian, Ungureanu Anca, Methodologies used in project management, Annals of Spiru Haret University – Economics Series Vol 14, No 2 (2014) http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/view/1425; https://ideas.repec.org/a/ris/sphecs/0211.html

 7. 2013, Ungureanu et al, Corporations, support competition and innovation in E-learning education system, 2013 eLSE quality and efficiency in e-learning, “CAROL I” National Defence University Publishing House ISSN 2066 – 026X, Bucharest, http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=2066026X&AN=88803728&h=TeIv4r3h%2fNjZMD9RxoUMYGSnNUa2v4czTrUqVmqJxtNlak5YcxksBOkDcEcDZQPOD9uxlVlm%2brHYzc2Nw0HOxQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d2066026X%26AN%3d88803728; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=105174; http://search.proquest.com/openview/547e4f48d8b5185c8403a55f2ef98c75/1?pq-origsite=gscholar

 8. 2012, Ungureanu et al, Project management – the way to performance among corporations, Annals of Spiru Haret University – Economics Series Vol 12, No 2 (2012), http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/view/1222

 9. 2011, Ungureanu et al, Connections Between Globalization and Transnational Companies, Ovidius University Annals Economic Sciences Serie,Volume XI, Issue 2, Ovidius University Press 2011, ISSN 1582 – 9383, CNCSIS B+, https://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/vxiy2011i9p1321-1324.html; http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Vârgă+ungureanu; http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=ovidius+university

 10. 2011, Ungureanu et al, The route of joint of the transnational corporations and globalization, Anals of Spiru Haret University, Economic Series, Vol 11, No 3 (2011), http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/view/1132; https://www.researchgate.net/profile/Dongjin_Choi/publication/227489699_EIGENVECTOR_SPACE_MODEL_TO_CAPTURE_FEATURES_OF_DOCUMENTS/links/0c9605316f2431feb2000000.pdf#page=19; http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Vârgă+ungureanu; https://ideas.repec.org/a/ris/sphecs/0140.html

 11. 2011, Ungureanu et al, The Development of Transnational Companies under Big Umbrella of Globalization, Ovidius University Annals Economic Sciences Serie Volume XI, Issue 1, Ovidius University Press 2011, Pag 2208, https://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v11y2011i1p2208-2212.html; http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Vârgă+ungureanu

 12. 2011, Ungureanu et al, Motivaţii şi integritate economică în cadrul societăţilor transnaţionale, European Citizen Magazine, Ediţie Specială dedicată Colocviului Internaţional Perspective şi Provocări ale Lumii Contemporane şi Spaţiului European, ISSN 1583-8235, SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1978160; http://en.calameo.com/read/00071265312eba17a301a

 13. 2010, Ungureanu et al, Could the corporations become engines for international cooperation? ECO-TREND, Economics and Globalization, Tg Jiu, Romania, Proceedings of The International Scientific Conference, ISBN 978-973-144-409-3, https://ideas.repec.org/a/cbu/jrnlec/y2011v1p77-86.html; http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Vârgă%20ungureanu;wp=checked;art=checked;bkchp=checked;soft=checked;auth=checked;pg=1; https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Costea/publication/227382869_Could_the_Corporations_Become_Engines_for_International_Cooperation/links/02e7e528dc1b66d28f000000.pdf

 14. 2010, Ungureanu et al, The joint commercial operations as a tool of avoiding of liquidities in the context of the current crisis; Analele USH, Economic Series, Vol 10, No 1 (2010)

http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/view/10113

http://econpapers.repec.org/article/rissphecs/0036.htm

http://econpapers.repec.org/article/rissphecs/0036.htm

http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=++anca+ungureanu&cmd=Search!

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Vârgă+ungureanu


Articole în publicaţii naționale și internaţionale ISBN/ISSN

 1. 2019, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Importanta unui manager de proiect: intre succes si competente in Procedia of 1 st Edition TSM International Symposium, ACADEMIA Publishing, UK, pag. 307, ISBN 978-9998738-9-9

 2. 2017, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Limitele cercetării privind evaluarea satisfacţiei clientului în managementul de proiect in European identity and national alterity. norm and creativity in linguistics, literature, translation studies, didactics and interdisciplinarity, pag 518,Editura EDIZIONI Italia (presso la Biblioteca Romena), ISBN 978-88-97908-30-2

 3. 2016, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Procese şi instrumente de identificare a riscului în managementul de proiect in PDP 2016 CONFERENCE PROCEEDINGS, Primedia Publishing (E-Launch) Dallas, TX, USA, pag. 67, ISBN 978-194517820-7

 4. 2016, Ungureanu Adrian, Ungureanu Anca, PMO – Project Management Office şi aplicaţiile software utilizate în managementul de proiect in Diversità nella società della conoscenza (Istruzione, istruzione leadership, studi interdisciplinari, lingua, letteratura), Editura EDIZIONI Italia, pag. 209, ISBN 978-88-97908-29-6

 5. 2015, Ungureanu Adrian, Ungureanu Anca, Managementul de proiect- intre principii si contrangeri in Procedia of ELER 2015, Vol 1 Economic Research, AARDVARD GLOBAL PUBLISING (USA), pag.426, ISBN 978-1-4276-9640-3

 6. 2014, Ungureanu Adrian, Ungureanu Anca, Extinderea rapida a STN in Romania in Acta Interdisciplinaria – Conference Proceedings, Collective Volume, Josh Jones Publisher (Santa Monica, USA), pag 407, ISBN 978-162951503-8

 7. 2012, Ungureanu Adrian, Vârga Ungureanu Anca, Responsabilitate corporatistă şi etică în managementul de proiect in Modern Approaches to...Interdisciplinary Studies, Ecko Academic Publishing House, Sandy, Utah (USA), pag.456, ISBN 978-1-4276-5388-8

 8. 2012, Ungureanu et al, Posibile scenarii privind viitorul societăţilor transnaţionale, in Modern Approaches to...Interdisciplinary Studies, Ecko Academic Publishing House, Sandy, Utah (USA), pag.490, ISBN 978-1-4276-5388-8

 9. 2011, Ungureanu et al, How transnational companies are affected by globalization in International Journal of Management Cases, CIRCLE Conference Dubrovnik, Croaţia, vol 13, Issue 4, pag. 286, ISNN 1741-6264

 10. 2020, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, IMM-urile, sanatate curata pentru orice economie, Conferinţa Economică Naţională CEN 2020, Editura Universitara, pag. 281-287, ISSN 2344-3367

 11. 2019, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Importanta echipei de proiect în aplicarea metodologiilor, Conferinţa Economică Naţională CEN 2019, Editura Universitara, pag. 384-389, ISSN 2344-3367

 12. 2017, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Practici folosite in coordonarea activitatilor in cadrul managementului de proiect în volumul: Conferinţa Economică Naţională CEN 2017, Editura Universitara, pag. 196-201, ISSN 2285-584X

 13. 2016, Ungureanu Anca, Ungureanu Adrian, Componenta calitate în managementul de proiect în volumul: Conferinţa Economică Naţională CEN 2016, Editura Universitara, pag. 178-188, ISSN 2285-584X

 14. 2012, Ungureanu et al, Motivatii si integritate economica in cadrul societatilor transnationale în volumul Creation and Creativity in the 21st Century, Editura STEF, Iasi, pag. 518-523, ISBN 978-606-575-184-2

 15. 2012, Vârgă Ungureanu Anca, Povestiri pe tema globalizării şi a originii acesteia în volumul Creation and Creativity in the 21st Century, Editura STEF, Iasi, pag 540-545, ISBN 978-606-575-184-2

 16. 2012, Ungureanu et al, Transnational companies and ethical responsability projects în volumul: Based organization, management and military science, Conference proceedings 1, NICOLAE BALCESCU Land Forces Academy Publishing House, SIBIU 2012, pag.683, ISSN 1843-6722

 17. 2011, Ungureanu et al, The future of transnational companies în volumul: CONFERENCE PROCEEDINGS 2, Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Publishing House, pag. 229, ISSN 1843-6722

 18. 2011, Ungureanu et al, Globalization seen as a consequence of transnationalisation economic activity în volumul: New challenge in economics and administration: Proceeding of the 3rd International Conference in Economic and Administration, Bucharest, Ed.Cartea Studenţească, pag. 307-311, ISBN 978-606-501-074-1

 19. 2011, Ungureanu et al, Communication, Essential part in Project Management în volumul: Creşterea eficienţei economice-cale a redresării economiei Româneşti,Ed. FRM Bucureşti, 2011, Pag 412-419, ISBN 978-973-163-624-5

 20. 2011, Vârgă Ungureanu Anca, Ungureanu Gabriela, Powerful effects of globalization and multinational companies over humanity în volumul: Prospects and Challenges of Interdisciplinarity in the 21st century, Editura STEF Iasi, pag. 231-233,ISBN 978-606-575-129-3

 21. 2011, Ungureanu et al,The route of joint of the transnational corporations and globalization în volumul: Anals of Spiru Haret University, Economic Series, 2011, Vol 11, Nr.2, Ed. FRM,pag. 19-26, ISSN:2068-6900

 22. 2010, Anca Vârgă et al., Complexitatea întregului viu, Studiu de caz: Sănătatea organizaţiei universitare în idei, parteneriate, mediu de afaceri, proiecte internaţionale, rezultate obţinute în cadrul temelor finanţate în trimestrul trei 2009, în colecţia Cercetarea Ştiinţifică ASE, Ed. ASE Bucureşti, 2010, pag 15-54, ISBN 978606505208-8

 23. 2010, Vârgă Anca, Ungureanu Adrian, Corporate social responsibility and benefits versus private reasons în volumul: Quality access to success, Journal, vol 11, no.118, pag 278-280, ISNN 1582-2559, CNCSIS B+

 24. 2010, Ungureanu Gabriela, Vârgă Ungureanu Anca, Framework for capability evaluation of the corporations în volumul: IECS, The Economic World ”Destiny” Crisis and Globalization? Sibiu, pag 646-652, ISBN 978-973-739-987-8, http://iecs.ulbsibiu.ro/IECS2010/section1/Ungureanu%20G,%20Vârgă%20(Ungureanu)%20A.pdf

Cursuri și programe livrate adulților și tinerilor

 • Managementul bancar

 • Managementul IMM-urilor

 • Management de proiect

 • Economie mondială

 • Relaţii economice internaţionale

 • Managementul marketingului

 • Negocieri şi uzanţe de protocol

 • Managementul comercial

 • Logistica mărfurilor

 • Economia întreprinderii

 • Economie internaţională

 • Bazele comerţului

 • Managementul calității

 • Economie

 • Educație antreprenorială

 • Iniţiere TIC